Publicatie

BLADEN 

 Update 
 Mededelingenblad informatica opleidingen CVA,  
 Informatica opleidingen Amsterdam 
 -Cartoons en kraskarton 1994/1998 
 Werknieuws 
 Personeelsblad van de WRA,  
 Werkvoorziening Regio Amsterdam  
 -Strips en cartoons 1995/2007 
 Covoflits 
 OR Informatiebulletin WRA Amsterdam 
 -Cartoons 1995 
 Dialoog 
 Ledenblad Beroepsvereniging voor Communicatie Den Haag  
 -Cartoons 1996/1997 
 Quado Kroniek 
 Personeelsblad Quado Detacheringen, 
 onderdeel WRA Amsterdam 
 -Cartoons 1996/1998 
 Stand By 
 Personeelsblad Sociale Dienst Amsterdam  
 -Cartoons en logo's 1996/1999 
 Werkmaat 
 Personeelsblad Maatwerk Amsterdam 
 -Cartoons 1997 
 OEK Op eigen kracht 
 Ledenblad Fietsersbond ENFB afdeling Amsterdam  
 -Illustraties en Logo's 1998/nu 
 Kritisch Consumeren 
 De Alternatieve Konsumenten Bond Amsterdam 
 -Illustraties 2000/2002 
 Opinie magazine 
 Politiek bureau Den Haag 
 -Cartoons 2002 
 Politie Bericht en ACP website 
 Politievakorganisatie ACP Leusden 
 -Illustraties 2003 
 Schoolkeuzegids 
 Uitgeverij Aromedia Amsterdam 
 -Illustratie 2003  
 Horeca Bulletin 
 D-plus-R producties bv Breda 
 -Maandelijkse cartoon 2004/2006 
 Spraakwater 
 Jongerentijdschrift Spraakwater Roden 
 -Cartoons 2004 
 Titanic 
 Duits satirisch maandblad, Frankfurt am Mein 
 -Cartoons 2007 
 MUG 
 Maandblad voor de minima, Amsterdam 
 -Illustraties, oktober 2007/2008 
 'Het Waterschap' 
 Onafhankelijk vakblad, Sdu uitgevers, Den Haag 
 -Illustraties, 2009/nu 

BOEK/GIDS 
 Zwangerschap in 7 Nederlandse culturen 
 S. Pessireron Utrecht 
 -31 illustraties en de omslag in kleur, 1996 
 CCB 
 Introductieboekje personeel  
 -16 cartoons, 2000 
 Groeten uit Boskoop 
 Verzameling columns, Hans Smit, Den Haag  
 -8 illustraties en omslag, december 2007 
  Yacht/Sdu uitgevers, Den Haag 
 Trends en ontwikkelingen bij gemeenten 
 -5 Illustraties, oktober 2008 
 
ANDERS 
 De Stromen 
   Koepel van 11 verzorgingstehuizen te Rotterdam 
 Commissie ethiek  
 -Ontwerp en uitvoering posters 1999  
 Meubels en timmerbedrijf 
 O. Legierse Amsterdam 
 -Ontwerp en uitvoering huisstijl en logo 1994 
 Meubelmakerij 
 H. Dijkstra Arnhem 
 -Ontwerp en uitvoering logo 1997 
 Beira Interim Services 
 J. Beira Zaandam 
 -Ontwerp en uitvoering huisstijl en logo 2000 
 B.v.d.Geer 
 B.van de Geer Amsterdam 
 -Ontwerp en uitvoering kerstkaart 2001/2004 
 Exit Brugge  
 Exit, Cultuurmagazine Brugge Belgie  
 -Deelname tentoonstelling cartoonwedstrijd 2003 
 ACP  
 Politievakorganisatie ACP 
 -Oproepkaart medezeggenschapsverkiezingen Landelijke Raad KLPD 2003  
 J&N, Abcoude  
 -Ontwerp en uitvoering trouwkaart 2003 
 -Uitvoering kerstkaart 2004 
 J&C, Ekeren  
 -Uitvoering trouwkaart, Belgie 2005 
 NSPOH Netherlands School of Public & Occupational Health  
 -Uitnodiging Conferentie 2009/2010/2011/2012 
 
CARTOONWEDSTRIJDEN 
 Tweede prijs 
 -The 1th International Pet humor Competition China(Beijing) 2005 
 Tentoonstelling en catalogus 
 -International Cartoon Contest, Polen(Kozuchow), 'Radio' 2005 
 -Third International Biennial Masters of Caricature,
 Etnografisch museum in Rusland(Plovdiv), 'Carnaval' 2005 

TENTOONSTELLING 
 -Tentoonstellinig en verkoop schilderijen en 3D  
 Open Atelierroute Westelijke Eilanden mei 2012 
 Open Atelierroute Westelijke Eilanden mei 2013 

Home